طــرح بهتر برای ســرزمین بهتر

مـــا بـــرای رسیـــدن به طـــرحـــی بهتـــر بــــرای ســـرزمینـــی بهتـــر تـــلاش می‌کنیـــم.

جشن آدم برفی ها

کلوپ کودکان محیط زیستی برگزار می‌کند:
شادی و لذت حضور درمنطقه ای بکر
خلاقیت ساخت آدم برفی در جشن آدم برفی ها

 فرصت حضور کودکان در محیطی متفاوت و شاد به همراه لذت حضور درکنار خانواده

مکان: منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

آئین پیشواز از لاک پشت های پوزه عقابی

آئین پیشواز از لاک پشت های پوزه عقابی این گونه ی در معرض انقراض با همکاری اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش و حمایت شرکت کیش چوب

حضور انجمن طرح سرزمین در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

ما را دنبال کنید

آخرین اخبار

اگر شما هم علاقه‌مند هستید اخبار فعالیتهای ما را دریافت نمایید.

با ما همراه شوید